x

Zaloguj się

ISO 9001

Nasza norma to bezpieczeństwo!


Produkty, które decydujemy się dystrybuować muszą spełniać polskie i europejskie normy, jakości i bezpieczeństwa. Dlatego każda z firm, z którą współpracujemy posiada certyfikat ISO 9001, a także wymagane atesty i dopuszczenia. My również stawiamy na ciągły rozwój i podnoszenie naszych kwalifikacji, dlatego od czerwca 2004 roku możemy się pochwalić
 
             Certyfikatem Systemu Jakości PE-EN ISO 9001:2015

 
                                            

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością oraz usystematyzowanie zarządzania zasobami. Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane Księdze Jakości, która uwzględnia podstawowe osiem zasad:

  • zorientowanie na klienta  - pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów;
  • przywództwo - kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju;
  • zaangażowanie ludzi - najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie;
  • podejście procesowe -skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów;
  • systemowe podejście do zarządzania - zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami;
  • ciągłe doskonalenie - stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów;
  • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji - podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji;
  • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami - tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości.