x

Zaloguj się

BEZPIECZNE POJEMNIKI NA PŁYNY PALNE

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI 

Korzystanie z płynów łatwopalnych niesie ze sobą zagrożenie wypadkiem, dlatego należy zachować wszelkie środki ostrożności. Zaledwie 4 litry odparowanej benzyny może wywołać wybuch o sile równej dwudziestu laskom dynamitu!

Przedstawiamy Państwu nowoczesne pojemniki do bezpiecznego przechowywania cieczy łatwoplanych. Pojemniki te są tak skonstruowane oraz zbudowane z takich materiałów, aby zredukować parowanie i bezpieczne przechowywanie płynów stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia. Pojemniki te pozwalają na spełnianie przepisów BHP oraz wymogów ochrony przeciwpożarowej.

TYP I - EKONOMICZNE
Idealne do przelelwania płynów do pojemników z dyużymi otworami wlewowymi. Jeden otwór do napełniania i dozowania.
 
 • rozgałęzienie Typ II AccuFlow™ z odpowietrznikiem oraz dźwignia spustowa Safe-Squeeze®, zapewniają równomierne, jednostajne, szybkie oraz w pełni kontrolowane dozowanie płynów

 • elastyczny wąż o długość 229 mm umożliwia dozowanie płynów do małych otworów

 • otwór do szybkiego napełniania pojemników Typ II AccuFlow™ wyposażony jest w korek otwierany za pomocą ergonomicznej dźwigni, która umożliwia szerokie otwarcie korka i łatwe napełnienie pojemnika

 • dodatkowy zapas pojemności we wszystkich pojemnikach umożliwia dodanie oleju do paliwa przeznaczonego dla silników dwusuwowych

 • wygodny, ergonomiczny uchwyt

 • szczelny korek z odpowietrzeniem automatycznie odprowadza nadmiar ciśnienia zapobiegając rozerwaniu lub wybuchowi pojemnika.

 • sprężynowy docisk korka powoduje jego automatyczne zamknięcie i zapobiega ucieczce oparów oraz przypadkowemu rozlaniu płynu

 • sprawdzona w 100% szczelność i zgodność z wymogami przepisów

 • wahliwy uchwyt ułatwia równoważenie ciężaru pojemnika przy noszeniu oraz współpracuje z dźwignią korka w czasie wylewania płynów

 • w 100% stalowy korpus oraz uchwyt pojemnika wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,5 mm, malowanej

 • wytrzymałym, ekologicznym lakierem proszkowym, odpornym na działanie rozpuszczalników

 • żebro wzmacniając usztywnia pojemnik i zmniejsza ryzyko wgniecenia

 • podwójnie zawijane szwy blachy (4-krotność grubości blachy) na dole i u góry korpusu stanowią dodatkowe wzmocnienie konstrukcji pojemnika

 • etykieta ostrzegawcza w trzech językach

 • 10-letnia gwarancja

 • wystająca krawędź podstawy (13 mm) ułatwia chwycenie pojemnika przy dozowaniu i chroni przed przebiciem dna w przypadku postawienia pojemnika na nierównej powierzchni

 • pułapka płomieni ze stali nierdzewnej zapobiega zapłonowi zawartości pojemnika, zapewnia szybki wypływ cieczy i cechuje się najwyższą odpornością na działanie chemikaliów i korozji. Długa szyjka pułapki (88 mm) umożliwia bezpieczne włożenie pistoletu dystrybutora paliwa

 • opcjonalny, 2-położeniowy lejek z polipropylenu do pojemników Typ I ułatwia dozowanie płynów i składa się ułatwiając transport i napełnianie pojemników

 • duże pole do opisu zawartości pojemnika ułatwia umieszczenie odpowiedniego oznaczenia identyfikacyjnego, co pozwala zapobiec niewłaściwemu użyciu płynu oraz ogranicza ryzyko tworzenia nieprawidłowych mieszanek

TYP II ACCUFLOW - ŁATWE W UŻYCIU

Szybkie, równomierne i w pełni kontrolowane dozowanie płynów. Dwa otwory: górny do napełniania i boczny do podłączenia węża dozującego płyn do małych otworów.

Wykonane z trwałej stali ocynkowanej pojemniki zabezpieczające Typ II AccuFlow™ to najwygodniejszy i najbezpieczniejszy środek do przechowywania i dozowania płynów łatwopalnych. Zgodna z wymogami przepisów OSHA i NFPA 30 konstrukcja pojemników została przebadana przez niezależne instytucje FM oraz UL, i uzyskała stosowne atesty ochrony przeciwpożarowej. Specjalne rozgałęzienie AccuFlow™ wyposażone w odpowietrzenie oraz spust Safe-Squeeze™ zapewnia równy i jednostajny strumień oraz precyzyjną kontrolę nad dozowaniem płynów. Elastyczny wąż metalowy o długości 229 mm umożliwia łatwe nalewanie płynów do otworów o małej średnicy. Ergonomicznie umieszczony otwór do napełniania z wygodną dźwignią otwierającą ułatwiają wlewanie płynu do pojemnika.

Otwór do napełniania wyposażony jest w pułapkę płomieni ze stali nierdzewnej, która w niezawodny sposób odprowadza ciepło i zapobiega zapłonowi zawartości pojemnika. Szczelna pokrywka z funkcją upustu nadciśnienia umożliwia automatyczne odpowietrzenie pojemnika i chroni przed jego rozerwaniem lub wybuchem; pokrywka wyposażona jest w mechanizm samozamykacza, który ogranicza ulatnianie się oparów płynów oraz zapobiega ich przypadkowemu rozlaniu. Etykieta ostrzegawcza w trzech językach posiada dodatkowo duże pole opisowe pozwalające na wyraźne oznaczenie zawartości pojemnika, co ułatwia identyfikację działu i stanowiska, do którego dany pojemnik jest przypisany. Wszystkie pojemniki zabezpieczające Justrite posiadają 10-letnią gwarancją.
 

ACCUFLOW™. BEZPIECZEŃSTWO PLUS ZAAWANSOWANA FUNKCJONALNOŚĆ
 • specjalna konstrukcja rozgałęziacza AccuFlow™ zapewnia szybkie, równomierne i w pełni kontrolowane dozowanie płynów

 • mechanizm korka z automatycznym upustem nadciśnienia chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wewnątrz pojemnika i jego rozerwaniem

 • samozamykacz korka z uszczelką ogranicza ulatnianie oparów oraz zapobiega rozlaniu płynu

 • trwała i odporna na chemikalia pułapka płomieni ze stali nierdzewnej zapobiega zapłonowi zawartości pojemnika

 • ergonomicznie umieszczony otwór do napełniania z wygodną dźwignią otwierającą ułatwiają wlewanie płynu do pojemnika

 •  łatwa w obsłudze dźwignia spustowa Safe-Squeeze® zapewnia dokładną kontrolę dozowania płynu

 • duże pole opisowe zmniejsza ryzyko pomylenia zawartości. Ostrzeżenie w trzech językach.

 • elastyczny wężyk (229 mm) dostępny jest w dwóch średnicach

 • pojemnik spełnia wymogi przepisów bezpieczeństwa. 10 lat gwarancji