x

Zaloguj się

Odkryj komory grzewcze

Komory grzewcze instalowane są wszędzie tam, gdzie w procesach technologicznych wymagane jest ogrzanie produktów, mieszanin lub surowców znajdujących się w beczkach lub zbiornikach w celu zmiany ich stanu skupienia, lepkości lub poddania procesowi topnienia i przygotowania do użycia w kolejnym etapie procesu technologicznego.

SEKTORY I PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
Komory grzewcze niezbędną sa w procesach technologicznych, w których wymagane jest wcześniejsze podgrzanie produktów, mieszanin lub surowców znajdujących się w beczkach lub innych zbiornikach, celem zmiany ich stanu skupienia lub lepkości, bądź poddania procesowi topnienia, aby przygotować je do użycia w kolejnym etapie procesu produkcyjnego.

Te rozwiązania instalowane i użytkowane są w zakładach z sektora chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego, a także w zakładach przygotowujących mieszaniny surowców oraz w sektorze przetwórstwa ropy naftowej i gazu.

KONSTRUKCJA KOMÓR GRZEWCZYCH I JEJ FUNKCJE

Komory grzewcze posiadają specjalną konstrukcję zbudowaną w oparciu o spawaną ramę stalową, do której mocowane są ściany nośne wykonane z odpowiednio zmontowanych blach metalowych oraz płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, nie zawierającej azbestu.
 

Wytrzymałość

Izolacja termiczna
Komora jest zaprojektowana pod kątem długotrwałego zapewnienia wysokiej wytrzymałości na obciążenia i naprężenia oraz przypadkowe uderzenia w trakcie czynności eksploatacyjnych. Konstrukcje nośne, w tym półki, na których stawiane są beczki lub pojemniki, projektowane są na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. Konstrukcja wykonana jest w sposób zapewniający brak mostków cieplnych i zaopatrzona jest w odpowiednią izolację termiczną, dzięki czemu do minimum ograniczone są straty ciepła, układ grzewczy charakteryzuje się wysoką wydajnością, a całe urządzenie pozwala na uzyskanie znaczących oszczędności energii.

DZIAŁANIE KOMÓR GRZEWCZYCH
W procesie przenoszenia ciepła wykorzystywane jest głównie zjawisko konwekcji powietrza. Wentylator umieszczony w górnej części komory zasysa powietrze i kieruje je na element grzewczy lub wymiennik ciepła zasilany cieczą (gorąca woda, para nasycona, olej termalny), a następnie dalej do kanału tłocznego, który kieruje podgrzane powietrze równomiernie w stronę beczek lub zbiorników, tworząc zawirowania powietrzne niezbędne dla uzyskania optymalnej wymiany ciepła.

Proces ten jest sterowany przez cyfrowy regulator temperatury zamontowany w panelu sterowania i połączony z czujnikiem temperatury umieszczonym w odpowiednim miejscu.


STANDARDOWE KOMORY DO OGRZEWANIA BECZEK
Ponad 30-letnia praca i zbieranie doświadczeń nad projektowaniem i wytwarzaniem komór grzewczych pozwoliło finalnie stworzyć definicję standardowych komór grzewczych. Opracowanie ponad 1000 instalacji na całym świecie umożliwiło pełne zrozumienie potrzeb odbiorców oraz ogólnych tendencji rynkowych, a to w rezultacie doprowadziło do opracowania ustandardyzowaną ofertę spełniającą bardzo szeroki zakres potrzeb użytkowników.WŁAŚCIWOŚCI KOMÓR GRZEWCZYCH

TEMPERATURA ROBOCZA

a. Do +100°C
b. Do +150°C

• Podane powyżej temperatury
robocze są zapewnione dla komór
wyposażonych w elektryczny układ
grzewczy.
• W przypadku komór ogrzewanych
za pomocą pary, gorącej wody lub
gorącego oleju, podane powyżej
temperatury robocze są zależne od
wydajności instalacji w zakładzie
klienta.
• Komory ogrzewane za pomocą
gorącej wody, która jest
dostarczana zwykle w temperaturze
maks. +90°C, mogą osiągnąć
temperaturę roboczą ≤ +60°C (ΔT
≈ 30°C).

 


POJEMNOŚĆ

• 2 – 4 – 8 – 12 – 16 – 24 – 32 – 40
– 48 beczek

• Z wyjątkiem komory ogrzewanej
na „2 beczki”, wszystkie pozostałe
modele są przystosowane do
pomieszczenia po 4 beczki 200 l
umieszczone na palecie chemicznej.
• Komora grzewcza jest także
przystosowana do załadunku
zbiornika IBC 1000 l.
• Dla klientów użytkujących beczki
na europaletach 800 x 1200 mm
oferujemy specjalne modele na
zamówienie.


 


METODA OGRZEWANIA

a. Elektryczne
b. Parowe

-- W przypadku komór
ogrzewanych za pomocą
pary, gorącej wody lub oleju
termalnego, ze względu
na ograniczenia instalacji
zasilającej, która ma wpływ na
jej wydajność, klient musi nas
poinformować o temperaturze
(w °C) i ciśnieniu w instalacji
zasilającej.
c. Gorąca woda
d. Olej termalny

• Na zamówienie możemy dostarczyć
komorę przystosowaną do dwóch
rodzajów ogrzewania:
-- elektryczne + parowe
-- elektryczne + gorąca woda
-- elektryczne + olej termalny.
• Na zamówienie możemy dostarczyć
komorę przystosowaną do
ogrzewania gazowego (gazem
ziemnym lub LPG).
 WŁAŚCIWOŚCI KOMÓR GRZEWCZYCH
 

MIEJSCE MONTAŻU

a. Wewnątrz
b. Na zewnątrz

• Komory przeznaczone do montażu na zewnątrz posiadają
następujące wyposażenie:
-- uszczelnienie płyt metalowych (aby zapobiec
przenikaniu powietrza)
-- zadaszenie ochronne
-- panel sterowania o stopniu ochrony IP65 (dla wersji
z obudową „wodoszczelną”) lub IP66 (dla wersji
z obudową przeciwwybuchową dla zewnętrznej strefy
ATEX)


 


ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYBUCHOWE (ATEX) DLA GAZÓW
a. Komory grzewcze bez klasyfikacji ATEX dla stref wewnętrznych
i zewnętrznych

b. komory grzewcze z klasyfikacją wnętrza jako Strefa 1 –
gazy, lub Strefa 2 – gazy, bez klasyfikacji ATEX dla obszaru
zewnętrznego

c. komory grzewcze z klasyfikacją ATEX dla obszarów wewnętrznych
i zewnętrznych (Strefa 1 – gazy)

• Dla typu b (klasyfikacja ATEX dla obszaru wewnętrznego),
na etapie zamawiania klient musi dostarczyć karty
charakterystyki dla produktów, które mogą powodować
wzrost ilości gazów, par lub mgieł, aby umożliwić
przeanalizowanie tych danych w celu przedstawienia
prawidłowej klasyfikacji obszarów i odpowiedniego
dobrania środków bezpieczeństwa.
• Dla typu c (klasyfikacja ATEX dla obszaru zewnętrznego)
obowiązkiem klienta jest określenie klasyfikacji zagrożeń
dla obszaru, w którym komora grzewcza będzie
zainstalowana.
• Komory nie są przystosowane do zamontowania
w miejscach zagrożenia wybuchem pyłów (Strefy
21 i 22).
• Komory nie są przystosowane do zamontowania
w obszarach klasyfikowanych jako Strefa 0.


SZEROKI WYBÓR, SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
Komory grzewcze dostępne są w wielu wariantach różniących się od siebie wymiarami, ilością poziomów składowania, pojemnością, czy ilością stref grzewczych. Warto zapoznać się z naszym nowym prospektem poświęconym właśnie tym rozwiązaniom i dowiedzieć się więcej na ich temat. Kliknij TUTAJ. W prospekcie znajdą Państwo dużo praktycznych informacji, rysunki poglądowe oraz zdjęcia z instalacji.

PROJEKTY INDYWIDUALNE
Przypominamy, że jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby – jeśli w katalogu, bądź na naszej stronie nie ma pożądanego przez Państwa produktu, warto skontaktować się z naszym przedstawicielem, gdyż istnieje możliwość tworzenia projektów indywidulanych, uwzględniających m.in. inny kolor komory, wykonanie z innego gatunku stali, dopasowanie ilości poziomów składowania itp. Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu z naszymi przedstawicielami celem określenia zakresu Państwa potrzeb, dobrania najbardziej optymalnych rozwiązań, uzyskania porady technicznej bądź produktowej.