x

Zaloguj się

Pojemniki zabezpieczające do transportu płynów

Pojemniki zabezpieczające płyny w trakcie transportu oraz w zakładach pracy to najczęściej stosowane środki bezpieczeństwa posiadające niezbędne certyfikaty.

Podstawową funkcją pojemnika zabezpieczającego jest ograniczanie emisji łatwopalnych oparów.
Dodatkowo są bezpieczne i wygodne w transporcie, dozowaniu i składowaniu płynów łatwopalnych o pojemności do 19 litrów. 

Pojemniki te muszą się charakteryzować następującymi cechami: 

  1. Szczelność; 
  2. Automatyczne uwalnianie par przy nadciśnieniu od 0,2 do 0,35 bara w celu zabezpieczenia przed rozerwaniem pojemnika (lub wybuchem w razie pożaru); 
  3. Zabezpieczenie przed przedostaniem się ognia do płynu łatwo palnego przez otwór wylewowy;
  4. Automatyczne zamknięcie pojemnika po nalaniu lub wylaniu płynu.

ELEMENTY DECYDUJĄCE O BEZPIECZEŃSTWIE POJEMNIKA 

Prawidłowe podłączenie uziemienia oraz połączenia wyrównawczego zapobiega powstawaniu wyładowań elektrostatycznych, które mogą być przyczyną wybuchu lub pożaru.

Poza ochroną przed ogniem i wybuchem pojemniki zabezpieczające muszą być wytrzymałe na uszkodzenia i zużycie w normalnej eksploatacji, muszą zapewniać wygodę korzystania. Normy OSHA dotyczące przenośnych pojemników na płyny łatwopalne o temperaturze zapłonu mniejszej lub równej 27°C wymagają stosowania pojemników w kolorze czerwonym z żółtym paskiem wokół lub oznaczenia identyfikacji zawartości pojemnika. Wszystkie pojemniki zabezpieczające posiadają żółty pasek i objęte są 10-letnią gwarancją.

Nasza oferta obejmuje różne typy i pojemności pojemników zabezpieczających. Pozwala to na wybór pojemnika najlepiej odpowiadającego konkretnym potrzebom. Wśród oferowanych pojemników można wymienić pojemniki Typ I i Typ II, pojemniki wykonane ze stali ocynkowanej lub z tworzyw sztucznych, pojemniki wyposażone w korek oraz pojemniki laboratoryjne z szerokim otworem wlewowym.
 

PODSTAWOWE DANE, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYBORZE POJEMNIKÓW 

Mechanizm otwierania i zamykania pokrywki w pojemnikach zabezpieczających jest sprężynujący  i samozamykający się, dzięki czemu jest szczelny równocześnie pozwala na odprowadzanie nadciśnienia z wnętrza pojemnika. Rączka może być zintegrowana z mechanizmem otwierania pojemnika lub może być oddzielna. Konstrukcja rączki ma duży wpływ na wygodę przenoszenia i użytkowania pojemnika. Najlepiej, jeśli ma mocowanie wahliwe, pozwalające na równomierne rozłożenie obciążenia, zapewniające ochronę pokrywki, kiedy pojemnik stoi nie używany. Pozwala to także na otwieranie pokrywki bez stosowania dodatkowych, kłopotliwych łączników mechanicznych.

Siatkowa pułapka przeciwogniowa umieszczona wewnątrz wylewki ochroni zawartość pojemnika przed przedostaniem się ognia. Pułapka działa w ten sposób, że szybko rozprasza ciepło pochodzące od ognia, dzięki czemu wewnątrz pojemnika panuje temperatura niższa od punktu samozapłonu płynu. Należy poinstruować pracowników, aby nie usuwali ani nie przebijali siatek będących pułapką przeciwogniową. Każdy otwór wykonany w siatce może zmienić jej właściwości rozpraszania ciepła i zakłócić skuteczność działania.

Pojemność znamionowa. Nie wolno napełniać pojemników zabezpieczających ponad ich pojemność znamionową, która jest oznaczona szwem łączącym korpus pojemnika z jego górną częścią. W razie wzrostu temperatury może nastąpić wylanie się płynu z wylewki powodując zagrożenie.

Dopuszczenia. Pojemniki zabezpieczające są projektowane w taki sposób, aby spełniały wymagania przepisów OSHA i NFPA. Dodatkowo większość z nich posiada dopuszczenia niezależnych instytucji badawczych, takich jak FM, UL i ULC.

 

Pojemniki zabezpieczające typ I są to typowe jednootworowe pojemniki, powszechnie wykorzystywane do transportu, przechowywania i dozowania płynów łatwopalnych. Oferowane są w pojemności od 0,5 do 19 litrów.

Pojemniki zabezpieczające Typ I są przeznaczone do napełniania naczyń o dużych otworach wlewowych, takich jak zbiorniki do płukania lub czyszczenia. Można jednak wyposażyć je w dodatkowy lejek umożliwiający nalewanie do naczyń o mniejszych otworach wlewowych.

 

Pojemniki zabezpieczające Typ II posiadają wężyk podłączony do wylewki, zapewniający łatwe napełnianie pojemników o małych otworach. Konstrukcja ta wymaga by pojemnik posiadał drugi otwór służy do napełniania pojemnika będąc równocześnie odpowietrznikiem. Wylewka wyposażona jest w zawór zamykający oraz pułapkę przeciwogniową. Zarówno zawór zamykający jak i otwór do napełniania (funkcjonujący jako odpowietrznik) otwierane są jednym, wspólnym mechanizmem. Hybrydowa wersja tradycyjnego pojemnika Typ II z dwoma otworami posiada jeden otwór do wylewania i napełniania, ale zachowuje zalety właściwe dla Typu II wraz z łatwym, kontrolowanym wylewaniem płynu. Obydwa rodzaje pojemników Typ II oferowane są z wężykami wylewowymi o średnicy 16 mm lub 25 mm.

Pojemniki zabezpieczające Typ II z metalowym korpusem dostępne są w wielu pojemnościach. Spełniają wymagania przepisów OSHA i NFPA oraz posiadają dopuszczenia FM, UL i ULC. Wszystkie modele są dobrze przystosowane do kontrolowanego przelewania paliwa lub innych płynów łatwopalnych do naczyń o małych otworach wlewowych, takich jak zbiornika paliwa i pojemniki do dozowania.

 

Metalowe pojemniki laboratoryjne to pojemniki zabezpieczające, wyposażone w samozamykające się wylewki, przeznaczone do przelewania płynów łatwopalnych do mniejszych naczyń. Justrite oferuje modele stołowe z dolnym zaworem, oraz model kołyskowy, z podstawą umożliwiającą przechylanie pojemnika. Model stołowy posiada zawór do grawitacyjnego pobierania płynu umieszczony blisko podstawy, oraz otwór górny do napełniania i odpowietrzania. Model kołyskowy wyposażony jest w mocną ramę do pochylania pojemnika, a na górnej powierzchni posiada wylewkę i drugi otwór, służący do napełniania i odpowietrzania. Pojemniki te zalecane są do napełniania rurek kontrolnych, małych buteleczek oraz innych naczyń o małym otworze wlewowym. Modele stołowe oferowane są w pojemnościach 4, 11 i 19 litrów, a model kołyskowy ma pojemność 19 litrów. Do wylewki można podłączyć elastyczny wężyk metalowy, zapewniający lepszą kontrolę nad dozowaniem płynu.