x

Zaloguj się

Lejki do płynów niebezpiecznych

SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE ROZLEWANIU NIEBEZPIECZNYCH PŁYNÓW 
Szerokie lejki do beczek są niezbędne przy nalewaniu płynów do dwu calowych otworów w beczkach 110L i 200L. Justrite oferuje lejki zapewniające najwyższe bezpieczeństwo, przeznaczone do zużytych rozpuszczalników, rozcieńczalników, olejów i farb. Mocna konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej o grubości jednego mm z elektrostatycznie nakładaną farbą proszkową zapewnia wysoką trwałość i odporność chemiczną. Wszystkie lejki spełniania wymogi przepisów EPA i OSHA oraz posiadają certyfikat FM. Większe lejki są zamykane dzięki czemu zapobiegają dostępowi osobom nieupoważnionym. Lejki przeznaczone do płynów łatwopalnych wyposażone są w mosiężny odcinacz płomienia, który absorbuje i rozprasza ciepło, dzięki czemu odgradza dostęp wszelkich zewnętrznych źródeł zapłonu (jak np. iskry od narzędzi elektrycznych, wyładowania elektrostatyczne, papierosy. W większości przypadków wystarczający jest popularny lejek nr 08207 z odcinaczem płomienia, natomiast większy przepływ zapewnia lejek nr 08205 z odcinaczem płomienia o długości 813 mm. Do lepkich płynów palnych i niepalnych przeznaczony jest lejek nr 08208 wyposażony w rurkę mosiężną z otwartym zakończeniem o długości 838 mm, umożliwiającą odpowiednie kierowanie przepływem cieczy. Modele z pokrywą samozamykającą posiadają łącznik topliwy, który działa w temperaturze 74°C.
 
ŁATWE ZBIERANIE ZUŻYTYCH PŁYNÓW 

·   Szeroki otwór wejściowy z pokrywą na zawiasach utrzymywaną w pozycji otwartej

·   Wbudowany odcinacz płomienia w większości modeli dla zabezpieczenia zawartości pojemnika przed źródłem zapłonu

·   Konstrukcja z blachy ocynkowanej pokrytej trwałą, epoksydową farbą proszkową

·   Automatycznie zamykana pokrywa w razie pożaru

Łącznik topliwy ulega stopieniu w temperaturze 74°C i zamyka klapę wygaszając płomienie.Pokrywa na zawiasie ogranicza parowanie. Mocna konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej 1 mm jest odporna na intensywne użytkowanie.

Prawidłowe uziemienie zapobiega powstawaniu wyładowań elektrycznych w czasie przelewania płynów.

  • Szeroki otwór wejściowy (273 mm) umożliwia  szybkie nalewanie płynów bez rozlewania.

 Pokrywa może być zamknięta dla ochrony przed  dostęp osób nieupoważnionych.

  Pojemność 9,8L umożliwia szybkie przelewanie    płynów.

  Wykończenie epoksydową farbą proszkową  zapewnia wysoką odporność chemiczną.

  Certyfikat FM.

  Pasuje do wszystkich standardowych otworów 2” w  beczkach 110L i 200L. 
SYSTEM ANTY-PRZECHYŁOWY ZAPEWNIA DODATKOWĄ OCHRONĘ PRZED ROZLEWANIEM PŁYNÓW I RYZYKIEM WYBUCHU


PROSTY I BEZPIECZNY!

1. Wlej płyn do lejka i zamknij pokrywę.

2. Naciśnij dźwignię w celu ręcznego otwarcia zaworu kulowego.

3. Zwolnij dźwignię, aby automatycznie zamknąć zawór i odciąć beczkę.

System anty-przechyłowy ma wszystkie właściwości bezpiecznego lejka nr 08207, plus dodatkowo samozamykający zawór kulowy i odpowietrznik. Kulowy zawór samozamykający wkręcany jest do dwu calowego otworu beczki, dzięki czemu zapewnia maksymalną redukcję parowania, a także chroni przed rozlaniem płynu w razie przypadkowego przechylenia beczki. Jest to idealne rozwiązanie dla miejsc zagrożonych trzęsieniami ziemi. System zawiera oddzielny odpowietrznik montowany do drugiego otworu beczki z otworem trzyczwarte cala, dzięki czemu zapewnia uwalnianie nadciśnienia i podciśnienia dla ochrony beczki przed rozerwaniem i wybuchem