x

Zaloguj się

Czyste i bezpieczne stanowiska pracy

Jeżeli w Twojej firmie składuje się i przelewa płyny ropopochodne lub agresywne chemikalia, musisz się liczyć z ich ewentualnymi wyciekami. Taka sytuacja jest niebezpieczna zarówno dla Twoich pracowników jak i dla środowiska naturalnego.
 
CO MOŻESZ ZROBIĆ, ŻEBY OGRANICZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO?
Skuteczną metodą zapobiegania rozlewom oraz wyciekom jest stosowanie wanien (palet) wychwytowych. W momencie, gdy nastąpi wyciek, niebezpieczny płyn zbiera się na dnie palety, co zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo pracowników oraz pozwala zachować czystość w miejscu pracy, a także chroni środowisko.
 
BEZPIECZEŃSTWO I OGRANICZENIE KOSZTÓW
Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają ograniczyć wycieki, a też w prosty sposób generują oszczędności. Po pierwsze rozlane płyny zbierające się na dnie palet nie ulegają zanieczyszczeniom, dzięki czemu możesz je ponownie wykorzystać. Po drugie i najważniejsze, minimalizują prawdopodobieństwo wypadku pracownika, na śliskiej nawierzchni zalanej np. olejami. Tym samym, nie ma przestojów w działaniu firmy spowodowanych zwolnieniami lekarskimi pracowników, a Ty nie ponosisz ryzyka związanego z koniecznością wypłaty wysokich odszkodowania. Stosując nasze palety i wanny wychwytowe unikasz również wysokich kar nakładanych przez instytucje powołane do kontrolowania norm ochrony środowiska.
 
DOBRA ORGANIZACJA TO KLUCZ DO SUKCESU
Produkty służące bezpiecznej obsłudze i składowaniu płynów niebezpiecznych oferowane przez TOPSERW ułatwiają organizację przestrzeni magazynowej, pomagając w łatwej identyfikacji poszczególnych środków. Dzięki czemu ich przechowywanie staje się prostsze i bezpieczniejsze. Dodatkowo wpływają one na zachowanie estetyki miejsca pracy. Są wykonane z ciemnych materiałów i nie widać na nich zanieczyszczeń.
 
WYSOKA JAKOŚĆ TO NASZA DEWIZA 
Wśród oferowanych palet, stanowisk roboczych oraz systemów składowania beczek na szczególną uwagę zasługują te wykonane z bardzo trwałego i mocnego polietylenu. Charakteryzują się wysoką jakością i są niemal w 100% odporne na chemikalia, włącznie z kwasami i płynami korozyjnymi.
 
SZEROKI WYBÓR OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Oferujemy między innymi: wanny (palety) wychwytowe ​MEGA przeznaczone pod pojemniki IBC – stanowią one idealne rozwiązanie do przechowywania i magazynowania zbiorników 1000 l, wanny (palety) wychwytowe MEDIUM, dużej pojemności retencyjnej - duża pojemność podstaw zabezpiecza przed rozlaniem niebezpiecznych płynów na szerszą powierzchnię i narażeniu ludzi oraz mienia na kontakt z nimi, niskoprofilowe wanny (palety) wychwytowe LOW - zbierają płyny wyciekające w trakcie napełniania beczek i przelewania płynów. Modułowe podstawy można łączyć dla uzyskania większych powierzchni zabezpieczających.

Wanny (palety) wychwytowe, niskoprofilowe LOW - to rozwiązanie pozwalające ograniczyć rozlewanie się płynów podczas napełniania i pobierania ich z beczek. Doskonale nadają się do składowania chemikaliów i akumulatorów. Bezszwowa, monolityczna konstrukcja wykonana w 100% z polietylenu uniemożliwia wyciekanie płynów na zewnątrz i jest niemal całkowicie odporna na agresywne chemikalia, włącznie z kwasami i płynami korozyjnymi. Mocne, samo ustawiające się kratownice są nieprzesuwne i łatwo zdejmują się do czyszczenia. Moduły wanien (palet) wychwytowych, niskoprofilowych można dowolnie zestawiać w grupy, dla stworzenia wspólnej podstawy przeznaczonej do przechowywania większej liczby beczek. Opcjonalne proponujemy do nich zaciski łączące stabilnie łączące moduły podstaw ze sobą. Poszczególne podstawy stanowią oddzielne elementy pod względem zbierania płynów.

Rampa podjazdowa - ułatwia ustawianie i zestawianie ciężkich beczek z podstaw, posiada żebrowanie antypoślizgowe zapewniające bezpieczne podjeżdżanie i zjeżdżanie wózkiem. Dzięki niewielkiej wadze, może być dowolnie przenoszona i ustawiana przy dowolnym modelu wanny (palety) wychwytowej niskoprofilowej.

Wanny (palety) wychwytowe MEDIUM do 450 litrów pojemności - są to monolityczne elementy z tworzywa sztucznego – polietylenu, odpornego na promieniowanie UV i praktycznie w 100% odpornego na agresywne chemikalia, kwasy, zasady i rozpuszczalniki, są także wytrzymałe na intensywną eksploatację w środowiskach przemysłowych. Stanowią one idealne platformy dla beczek do 200 litrów pojemności lub innych pojemników na płyny, przechowywanych wewnątrz budynków, blisko stanowisk roboczych. Bezszwowa, monolityczna konstrukcja eliminuje rozlewanie się płynów nawet w przypadku przewrócenia lub rozszczelnienia beczki 200 litrowej i całkowitego wylania zawartości do wnętrza wanny. Samo ustawiające się kratownice są łatwe do zdjęcia i czyszczenia. Konstrukcja palet umożliwia przewożenie ich przy pomocy ręcznie sterowanego wózka do przewozu palet.

Wszystkie oferowane wanny (palety) wychwytowe MEDIUM umożliwiają przewożenie ich przy pomocy ręcznie sterowanego wózka do przewozu palet. Ich konstrukcja i wymiary oraz pojemności spełniają surowe wymagania dotyczące kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych.

Wanny (palety) wychwytowe dużej pojemności MEGA dla pojemników do 1000 l są jedynym w swoim rodzaju, prostym i skutecznym rozwiązaniem pozwalającym na bezpieczne składowanie i eksploatację płynów ze zbiorników IBC/KTC do mniejszych. Wykonane z wysokiej jakości, bardzo trwałego i mocnego polietylenu, niemal w 100% odpornego na chemikalia, włącznie z kwasami i płynami korozyjnymi. Wszelkie wycieki są natychmiast lokalizowane i mogą być łatwo usunięte, dzięki otwartej budowie palety – bez potrzeby zdejmowania zbiornika IBC.