x

Zaloguj się

Mobilne systemy zbiorników na olej napędowy

WAŻNE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE MOBILNYCH ZBIORNIKÓW NA OLEJ NAPĘDOWY;


PODSTAWY PRAWNE
Mobilne systemy zbiorników na oleje napędowe i benzynę, wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Podstawy prawne jakie regulują transport paliw  to; ADR – Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych.
 
ZASTOSOWANIE MOBILNYCH SYSTEMÓW ZBIORNIKÓW NA OLEJE NAPĘDOWE I BENZYNĘ/IBC

W odniesieniu do przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych, systemy zbiorników na oleje napędowe i benzynę nie istnieją, są to tak zwane IBC. Intermediate BulkContainer – pojemniki do przewozu materiałów „luźnych”. IBC są wykorzystywane w różnych sektorach transportu i składowania, w tym transportu i składowania towarów niebezpiecznych, służą do materiałów płynnych lub sypkich np.;
paliw do zasilania maszyn, chemikaliów, pyłów jak również produktów spożywczych, kosmetyków i produktów farmaceutycznych. IBC mogą osiągać objętość do 3000 litrów.
  

ZWOLNIENIA Z PRZEPISÓW ADR DOTYCZĄCE TEGO TYPU TRANSPORTU (PODROZDZIAŁ 1.1.3.1 C0 - ADR "ROZPORZĄDZENIE ROBOCZE"

Zezwolenie na transport paliw w mobilnych zbiornikach na oleje napędowe i benzynę CEMO występuje jeżeli spełnione są wszystkie warunki wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowych; 

(ADR 1.1.3.1 c) ”…przewozu wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i utrzymaniem urządzeń, w ilościach nie większych niż 450 litrówna opakowanie i w ramach maksymalnych ilości podanych pod 1.1.3.6. Należy zastosować środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości opakowań w normalnych warunkach przewozu. Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do klasy 7. Przewóz wykonywany przez przedsiębiorstwa, o których mowa, w celu ich zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji nie podlega niniejszemu wyłączeniu…”

Jest to ogromne udogodnienie dla gospodarstw rolnych, leśników, pracowników architektury krajobrazu, prac remontowych i budowlanych, wojska i straży pożarnej. W takich sytuacjach przewoźnik zwolniony jest z wielu restrykcyjnych przepisów np.;

  • brak konieczności stosowania specjalistycznych oznaczeń,
  • zwolnienie z przepisów p.poż. występujących w transporcie materiałów niebezpiecznych,
  • zwolnienie z uciążliwej dokumentacji itp.

W praktyce jest to duże udogodnienie dla użytkowników  transportujących paliwo do bezpośredniego użycia. Transport do bezpośredniego użycia, oznacza że zbiornik (nawet 450 litrowy) może być transportowany zwykłym samochodem, jednakże paliwo nie może być w takich warunkach przechowywane, możliwie szybko powinno zostać przelane do docelowych maszyn roboczych.
 

KONTROLE I PRZEGLĄDY 
Mobilne systemy zbiorników na oleje napędowe i benzynę, powinny przechodzić przegląd techniczny, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 12 miesięcy.      

Przeczytaj także: