PORÓWNAJ PRODUKTY

Nazwa produktu
PORÓWNAJ PRODUKTY
x

Zaloguj się

Gmina (wyposażenie PSZOK)

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwane w skrócie PSZOKami to miejsca, do których wszyscy mieszkańcy gminy mogą wyrzucać posegregowane odpady, np. papier, szkło, plastik itp. W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to właśnie gminy mają obowiązek takie miejsca zapewnić, przy czym dostęp do nich powinien być łatwy dla wszystkich mieszkańców. Jednak, warto wiedzieć, prawo do organizowania PSZOKów mają nie tylko gminy. Przedstawiamy gamę produktów, które każdemu zainteresowanemu pozwolą stworzyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów w sposób bezpieczny, higieniczny oraz zgodny z ustawą.
Produktów na stronie: Zmiana układu
Strona: 1 2