PORÓWNAJ PRODUKTY

Nazwa produktu
PORÓWNAJ PRODUKTY
x

Zaloguj się

Kategorie
Filtruj produkty
Kategoria sprzętu
Stopień ochrony
Obszar klasyfikacji (gazy)
Obszar klasyfikacji
Branże
Zagrożenia

Lampy oświetlające Ex ATEX

Są to ekonomiczne lampy w wersji przeciwwybuchowej, przeznaczone do użycia w obszarach niebezpiecznych, idealne do lokalnej kontroli i dłuższych prac konserwacyjnych. Lampy oświetlające EX charakteryzuje zwarta konstrukcja. Obudowa każdej latarki Atex jest odporna na uderzenia. Latarki posiadają dopuszczenia do użycia w strefach zagrożenia wybuchem. Lampy posiadają oznaczenie CE, stwierdzające zgodność z dyrektywą ATEX, i pozwalające na użytkowanie w strefach 1 i 2 w atmosferach zagrożonych wybuchem zawierających gazy, pary, pyły i mgły.

Produktów na stronie: Zmiana układu
Strona: 1 2 3