PORÓWNAJ PRODUKTY

Nazwa produktu
PORÓWNAJ PRODUKTY
x

Zaloguj się

Kategorie
Filtruj produkty
Waga
Ognioodporność
Materiał
Branże
Zagrożenia

Na butle gazowe 90 min

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w pobliżu stanowisk pracy wymaga zastosowania środków odpowiednich do właściwości tych materiałów, które można ogólnie podzielić na substancje: zapalne, toksyczne, żrące lub skażające wodę. Zgodnie z TRbF 20 nr 5  niedozwolone jest przechowywanie płynów zapalnych w pobliżu stanowisk pracy. Zakazowi temu nie podlegają materiały zapalne przechowywane w niedużych ilościach w tzw. szafach  zabezpieczających, zgodnych z normą DIN EN 14470-1 i TRbF 20, aneks L. Szafy  SUPREME zbudowane są zgodnie z aktualną wersją odpowiednich norm i służą do  przechowywania niebezpiecznych materiałów bezpośrednio w pomieszczeniu roboczym (bez konieczności uzyskiwania dopuszczenia przez odpowiednie inspektoraty), zapewniając ekonomiczne i bezpieczne środowisko dla osób stosujących w pracy niebezpieczne materiały. Każda szafa jest poddawana testom sprawdzającym jej jakość i funkcjonowanie zarówno w procesie produkcji, jak i przed wysyłką do klienta.

Produktów na stronie: Zmiana układu