PORÓWNAJ PRODUKTY

Nazwa produktu
PORÓWNAJ PRODUKTY
x

Zaloguj się

Kategorie
Filtruj produkty
Wydajność
Mocowanie
Branże
Zagrożenia

Natryski (prysznice) awaryjne

Należą do zbiorowych środków ochrony ludności. Instaluje się je wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie zapalenia się odzieży lub pracownik może zostać zalany substancją agresywną (niebezpieczną).  Prysznic bezpieczeństwa ma w jak najkrótszym czasie pozbyć się wysokiej temperatury, ugasić odzież bądź obmyć ciało poszkodowanego z niebezpiecznych substancji, a umożliwia to równomierny wypływ przy ciśnieniach wody z natrysku.

Prysznice awaryjne

Aktualne przepisy precyzują wytyczne dotyczące dokładnego miejsca i rodzaju urządzeń, które powinny zostać zainstalowane w danym miejscu pracy. Niemniej jednak natryski awaryjne i oczomyjki najczęściej montowane są w miejscach, gdzie pracownicy mają kontakt z substancjami:
- łatwopalnymi,
- toksycznymi,
- wybuchowymi,
- żrącymi, takimi jak niebezpieczne kwasy, zasady, roztwory oraz sole.

Są to różnego rodzaju laboratoria, magazyny, malarnie, warsztaty i wiele więcej. Każdy oferowany przez nas natrysk ratunkowy i oczomyjka posiadają niezbędne atesty PZH oraz spełnia wymogi normy EN 15154.
 
Produktów na stronie: Zmiana układu
Strona: 1 2