x

Zaloguj się

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

INFORMACJA O PUNKTACH ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 
         Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688) informujemy, że jesteśmy Dystrybutorem udostępniającym na rynku sprzęt przeznaczony dla innych użytkowników niż gospodarstwa domowe obowiązanym do wskazania punktu zbierania zużytego sprzętu. Będąc zbierającym nieprofesjonalnym przyjmujemy sprzęt w ilości nie większej niż sprzedany. Punktem zbierania jest adres siedziby firmy:
 
Ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
 

INFORMACJA O PUNKTACH SERWISOWYCH OBOWIĄZANYCH DO NIEODPŁATNEGO PRZYJĘCIA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 
         Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688) informujemy, że jesteśmy Prowadzącym Punkt Serwisowy serwisującym sprzęt przeznaczony dla innych użytkowników niż gospodarstwa domowe. Będąc zbierającym nieprofesjonalnym obowiązanym do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do puntu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, wskazujemy punkt zbierania, którym jest adres siedziby firmy:
 
Ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka